Správce a zpracovatel osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti GARSTONI s.r.o., IČO 28930711, se sídlem Do potoků 50, Lipany, 103 00 Praha, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 153855 (dále jen „Správce“ nebo „Dodavatel“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– e-mail
– telefonní číslo

Účel zpracování osobních údajů

Výše uvedené údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a jsou nutné pro obchodní komunikaci, zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení Správce, jako jsou:

⦁ zaslání obchodní nabídky v návaznosti na poptávku zadanou na našich webových stránkách
⦁ komunikace spojená s realizací dodávky služby či zboží / smluvní plnění
⦁ informování o produktových novinkách, akcích a slevách v rámci newsletteru

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak po dobu 3 let.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Neshromažďujeme žádné informace o údajích týkající se zdravý.

Osobní údaje získané aplikacemi třetích stran, Cookies

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  1. Další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, jako jsou:
    ⦁ Kontaktní formulář – WPForms – odkaz na Zásady ochrany osobních údajů zde: https://wpforms.com/privacy-policy/
    ⦁ Google Analytics a Site Kit od společnosti Google shromažďuje data: Cookies, Anonymní údaje o používání webu za účelem anylýzy anonymních dat.

    Přes výše uvedené aplikace třetích stran shromažďujeme pouze informace o vašem počítači, které jsou anonymní a nemohou vás tedy identifikovat jako osobu. Tato data jsou využívána pouze pro statistické účely a analýzu.
    Jako naprostá většina webových stránek používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webových stránek. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou také zcela anonymní. Pro sledování Cookies využíváme variantu opt-in – tzn. soubory cookies sledujeme pouze až po udělení souhlasu uživatelem webových stránek při jeho první návštěvě.

Osobní údaje jsou zcela důvěrné

Veškeré uvedené údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. a nařízením 2016/679. Budou využity pouze pro výše zmíněné účely firmy GARSTONI s.r.o. a v žádném případě nebudou zveřejněny nebo poskytnuty dál třetí osobě.

Právo na zpětvzetí souhlasu s poskytnutím osobních údajů

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro tyto účely slouží náš následující kontakt:
E-mail: info@garstonii.cz, info@woodterrass.cz

Sídlo

Garstoni s.r.o.
Do potoků 50, Praha 103 00

Kontakt

Social

© Copyright 2023 Garstoni s.r.o.. Všechny práva vyhrazena.